Varför beteendedesign?

Om vi vet att broccoli är nyttigare än godis, så väljer vi förstås broccoli. Och om ledningen förklarar varför det är viktigt att exekvera nya strategin, så gör såklart medarbetarna det.

Eller?

Ofta är det inte brist på kunskap som gör att en planerad beteendeförändring inte blir av. Ofta är det inte heller motivation som saknas. Åtminstone inte motivation i bemärkelsen att förändringen upplevs välmotiverad och viktig, så långt är hela organisationen ofta med. Men att faktiskt börja agera på nya sätt kräver motivation på många fler plan. Och det kräver enkelhet. Det ska vara lätt att göra rätt.

Beteendedesign handlar om att utforma produkter, processer och kommunikation som gör det superlätt för målgruppen att göra ”rätt”, t ex hålla effektiva möten, göra klimatsmarta val eller tillämpa ett kundorienterat arbetssätt.

För att kunna designa beteenden behöver vi förstå hur människor agerar i olika vägval. Inte hur de själva tror att de agerar. Inte hur vi tycker att de rimligtvis borde agera. Utan hur de faktiskt agerar.

Många som jobbar med exempelvis tjänsteutveckling och marknadsföring experimenterar ständigt med lösningar och kommunikation för att optimera hur väl de guidar den externa målgruppen att agera såsom de vill. Intern förändringsledning däremot, präglas ofta av uppfattningen att ”om vi bara kommunicerar varför och hur medarbetare ska jobba, så kommer de att göra det”. Om alla bara förstår att broccoli är nyttigare än godis, så kommer de välja det.

Genom att tänka lite mindre ”förändringskommunikation” och mer beteendedesign, kan organisationer nå både snabbare och mer effektfulla transformationer.

Vill ni veta mer om beteendedesign?

Tveka inte att kontakta mig på 070-483 27 67 eller emily@letitflow.se om du vill prata närmare om hur din organisation kan tillämpa beteendedesign i ert förändringsarbete!