Effektiv ledningsgrupp

Många ledningsgrupper upplever att de hanterar massor av frågor, men känner att de ändå inte får rätt saker gjorda. Ofta saknar de en gemensam bild av vad som är rätt saker att lägga tid på, och de upplever sig inte hinna eller kunna stanna upp och komma fram till det. Så de jobbar på i högt tempo, vilket skapar en dubbel stress. Jag hjälper er identifiera vad som är viktigt att förändra för att ni ska kunna bli en strategisk ledningsgrupp som utvecklar er verksamhet på bästa sätt.

För vem?

Jag hjälper ledningsgrupper att skapa samsyn kring sitt uppdrag och hur de ska jobba för att på bästa sätt kunna fokusera på, och följa upp, organisationens viktigaste mål och strategier. Medlemmar i de ledningsgrupper som anlitar mig beskriver ofta att de:

 • saknar en tydlig bild av sin roll som ledningsgrupp.
 • saknar samsyn kring vad de ska prioritera, både i sin verksamhet och gällande vilka frågor som får fokus i ledningsgruppen.
 • informerar varandra snarare än nyttjar varandras kompetenser för att tillsammans bli en riktigt bra ledningsgrupp för verksamheten.
 • saknar tydliga processer för ledningsgruppens arbete och beslut.
 • inte får fullt utlopp sitt engagemang eftersom de drunknar i operativa frågor.

Jag brukar intervjua deltagarna i ledningsgruppen individuellt för att allas perspektiv ska komma fram. Några av de vanligaste problembeskrivningarna som målas upp då är:

 • ”Det är otydligt vad vi ska uppnå och hur vi ska jobba.”
 • ”Jag förstår inte vad min roll, mitt ansvar eller mitt mandat i ledningsgruppen är.”
 • ”Vi pratar mycket, och har ofta trevligt, men det känns inte som det leder framåt tillräckligt mycket.”
 • ”Vi säger att vi ska vara strategiska och målfokserade, men vi i verkligheten hinner vi nästan aldrig ta strategiska diskussioner.”
 • ”Vi har satt mål men följer nästan aldrig upp om vi når dem. Särskilt inte de mål som vi inte når.”
Så här kan jag hjälpa er

Jag hjälper er att:

 1. Definiera ett eller ett fåtal övergripande mål för ledningsgruppen, så att ni har en gemensam bild av vad ni vill uppnå med den här insatsen.
 2. Identifiera de åtgärder som med minst insats kommer göra allra störst skillnad er. Detta för att ni snabbt ni ska märka av förbättringarna, vilket i sin tur gör det lättare att fortsätta utveckla era arbetssätt.
 3. Processleda genomförandet av identifierade åtgärder, utvärdera dem och identifiera ytterligare åtgärder.
 4. Facilitera diskussioner och beslutsprocesser på ett sätt som fokuserat tar er framåt och som gör att alla känner sig delaktiga.
 5. Etablera en enkel process för att över tid fortsätta förbättra ledningsgruppens arbetssätt.

Behöver din ledningsgrupp utvärdera, förtydliga och förbättra era arbetssätt för att bli den strategiska ledningsgrupp ni vill vara? Hör av dig till mig på 070-483 27 67 eller emily@letitflow.se och berätta kort om er situation, så får ni ett förslag på upplägg att ta ställning till.