Förändringsledning

Står din organisation inför en nödvändig förändring som du inte vet hur du ska angripa? Kanske har du och övriga ledningsgruppen identifierat att strategier och arbetssätt behöver förändras framåt. Kanske vet ni ungefär vad ni vill uppnå. Men målbilden är för luddig för att den ska gå att kommunicera eller börja arbeta mot. Välkommen, förändringsledning!

För vem?

Jag hjälper till med förändringsledning i organisationer som:

  • inte har tid att designa och processleda en förändringsprocess från början och ända in i mål.
  • saknar kompetens inom förändringsledning eller vill stärka upp befintlig kompetens med ett externt perspektiv.
  • vill leda förändring på ett sätt som skapar engagemang, delaktighet och resultat.
Så här kan jag hjälpa er

Förändringsledning likställs ibland med internkommunikation, men innefattar mycket mer. Framför allt innebär förändringsledning följande viktiga moment, och jag kan hjälpa er med dem alla, eller med valda delar:

  1. definiera syfte och mätbara mål för förändringen.
  2. tydliggöra vilka beteenden och förändrade arbetssätt förändringen i praktiken ska innebära.
  3. designa för det nya arbetssättet enligt principer från beteendedesign.
  4. involvera och kommunicera med medarbetare och andra intressenter inför och under förändringsprocessen.
  5. processleda förändringsprocessen på ett målorienterat och agilt sätt.
  6. utvärdera förändringen och definiera nästa steg.

Låter det här som något din organisation behöver? Hör av dig till mig på 070-483 27 67 eller emily@letitflow.se och berätta vad ni står inför för förändringsresa, så berättar jag hur jag kan hjälpa er att lyckas med den!