VAD VI GÖR

Let It Flow hjälper företag, ledningsgrupper, team och individer att definiera sina mål och att utforma strategier och arbetssätt för att nå målen. Vi leder och stöttar utvecklingsprocesser från start till mål (pun intended). Let It Flow drivs av Emily Rosenqvist, som har över tio års erfarenhet av att utveckla verksamheter och affärer inom olika branscher, och har ett stort nätverk av samarbetspartners.

Verksamhetsutveckling

Arbeta fram tydliga mål, prioriteringar och strategier. Implementera processer för uppföljning. Vi faciliterar enskilda workshops eller hela mål- och strategiarbetet.

Digitalisering och arbetssätt

Skapa utrymme för den utveckling och de aktiviteter ni vill prioritera. Vi stöttar med behovsanalys och införande av smarta arbetssätt och digitala verktyg.

Facilitering och coaching

Vrid och vänd på behov, idéer och lösningar på ett strukturerat sätt. Vi planerar och faciliterar grupprocesser och individuell utveckling utifrån en definierad målbild.

test

dsadassdda

A

B

VI BÖRJAR MED ETT SAMTAL


Hör av dig och berätta om din organisation och vilka utmaningar ni står inför. Vi tar ett förutsättningslöst samtal om möjliga angreppssätt. Känns det rätt, så kan det leda till att vi gör något riktigt bra tillsammans!
Emily Rosenqvist
Tel: 070-483 2767
E-post: emily@letitflow.se

VAD KUNDER SÄGER

I was very impressed with the event, particularly with the way you designed it to encourage so much participation and engagement of attendees.

Ian Williamson, ICT Director på UNICEF UK