Uppdrag

Exempel på nyligen genomförda uppdrag hos våra fantastiska kunder:

  • projektledning inom CRM för en barnrättsorganisation
  • processledning av två mål- och strategidagar för samtliga chefer i ett företag i resebranschen
  • produktutveckling för en insamlingsorganisation
  • process- och strategiutveckling för en myndighet
  • processutveckling för en ideell organisation
  • coaching för individer som ska starta företag