Frågor som hjälper er definiera er vision

I ett tidigare blogginlägg skrev jag om vad som utmärker en bra vision. Nedan kommer några frågor som hjälper er arbeta fram företagets (eller teamets) vision, exempelvis i workshop-format med medarbetare och chefer. Frågorna hjälper er lyfta blicken bortom er vardag, verksamhet, till och med bortom den vision ni ska arbeta fram. För om ni […]

Egenskaper hos en bra vision

Många företag famlar efter sin vision eller sitt ”varför”. Samtidigt förväntar sig chefer och medarbetare i allt högre utsträckning att företaget de jobbar för har en vision. Nedan är några av de viktigaste egenskaperna för en bra vision. Med ”bra” menas här en vision som verkligen fungerar som ledstjärna för företaget och dess medarbetare. Visionen […]

Gott nytt mål

Om du och teamet inte börjat året med det målfokus du hade tänkt dig, så är nu den bästa stunden för ett omtag. 1 februari finns nämligen en massa goda förutsättningar på plats som inte fanns för en månad sedan: framför allt är alla på plats på jobbet istället för i skidbacken och på släktmiddagar. […]

Jobbigt att vabba som företagare?

Bland mina coachklienter som har små barn och som drömmer om att starta eget, är det många (både män och kvinnor) som vill vänta tills barnen är större eftersom de tycker det är en trygghet att kunna vabba och vara föräldraledig utan alltför dåligt samvete. Idag har jag haft årets första vab-dag och tänkte berätta […]

Organisations-PT

Jag har en PT som fyller tre funktioner: Ser till att jag går till gymmet. Ser till att det finns en plan för passet så att tiden på gymmet är produktiv. Pushar mig extra hårt när jag blir trött. Visst är verksamhetsutvecklaren något av en organisations-PT? Den ser ju till att: medarbetare tar sig tid […]

Trender 2018

Gott nytt verksamhetsår! Jag inleder 2018 med fyra trender som jag förutspår att verksamhetsutvecklare kommer att möta – och driva – under året. Håller du med? Håller du inte alls med? Berätta! Mer reflektion och öppenhet internt På sistone har vi vältrat oss i misstag – alla värdiga ledare har med stolthet lyft fram sina […]