Frågor som hjälper er definiera er vision

I ett tidigare blogginlägg skrev jag om vad som utmärker en bra vision. Nedan kommer några frågor som hjälper er arbeta fram företagets (eller teamets) vision, exempelvis i workshop-format med medarbetare och chefer. Frågorna hjälper er lyfta blicken bortom er vardag, verksamhet, till och med bortom den vision ni ska arbeta fram. För om ni alltför snabbt börjar försöka formulera en vision, så finns risken att ni går därifrån med en massa kreativa kampanjbudskap snarare än en samlad bild av era drivkrafter och ert syfte. Fokusera istället på att skapa ett samtal om vad som verkligen är viktigt för er.

Omvärld

  • Hur vill vi att samhället ska se ut? Varför?
  • Vilka värderingar och beteenden vill vi bidra till? Varför?

Kundupplevelse

  • Vad vill våra kunder känna? Varför?
  • Vad vill våra kunder uppleva? Varför?
  • Vad får våra kunder att känna och uppleva det?

Vårt bidrag

  • Vad vill vi göra för skillnad i våra kunders liv?
  • Vad brinner vi för att tillhandahålla/skapa?
  • Varför gör vi det här?

När ni uppnått en viss samsyn på vad som är viktigt för er så kan ni troligtvis också börja urskilja nyckelord som återkommer i diskussionerna, och som ni går igång på. Tänk bara på att vi människor lägger olika innebörd i ord, så prata om innebörden av de nyckelord ni använder. Ordet ”effektivitet” brukar exempelvis uppfattas som något positivt och handlingskraftigt av några, medan andra upplever det som stressande eller oinspirerande.

De här samtalen och nyckelorden fungerar sedan som ett underlag som en mindre grupp personer kan ta vidare och bearbeta till ett eller ett par förslag på formulerad vision.