Egenskaper hos en bra vision

Många företag famlar efter sin vision eller sitt ”varför”. Samtidigt förväntar sig chefer och medarbetare i allt högre utsträckning att företaget de jobbar för har en vision. Nedan är några av de viktigaste egenskaperna för en bra vision. Med ”bra” menas här en vision som verkligen fungerar som ledstjärna för företaget och dess medarbetare.

Visionen beskriver ett värde snarare än en produkt/tjänst

Den beskriver vad ni vill skapa för känsla, upplevelse eller resultat för kunden eller samhället i ett större perspektiv. De flesta medarbetare vill nämligen känna att de bidrar till verklig nytta för någon eller något större än det egna företaget. Dessutom kan en alltför produktorienterad vision begränsa företagets utveckling. En bredare/större vision ger möjligheten att över tid förändra företagets tjänster och produkter, men fortfarande i en riktning som stämmer med vad ni vill åstadkomma.

Visionen motiverar och inspirerar medarbetare (snarare än kunder)

Visionen ska skapa en gemensam riktning för företagets samlade engagemang. Om visionen också inspirerar kunder så kan det vara en bonus, men försök inte att arbeta fram en vision som ska passa att kommuniceras externt. Det är nämligen lätt att fastna i copy-fällan då, alltså att börja generera vitsiga taglines eller slagkraftiga kampanjbudskap snarare än en ledstjärna med substans för medarbetarna.

Visionen är lätt att komma ihåg

Om medarbetare ska kunna levandegöra visionen i sitt dagliga arbete så måste de komma ihåg den. Inte nödvändigtvis ordagrant, men utan att missa viktiga delar. Undvik därför långa resonemang. Undvik också att rada upp substantiv eller adjektiv efter varandra, det blir lätt en gloslista som människor tappar bort sig i: ”Skulle vi erbjuda inspiration, kompetens och utveckling eller skulle vi erbjuda motivation, kunskap och förbättring?  Jaja, nåt åt det hållet.” Kill your darlings. Vad är allra viktigast för er?

Visionen är tidlös

Även om en vision inte är för evigt huggen i sten så bör den vara större än ett långsiktigt mål som kan checkas av om några år. Undantaget är om er verksamhet har startats just för att uppnå ett specifikt mål.

 

Håller du med? Håller du inte med? Gå gärna med i Facebook-gruppen Fast bättre för att diskutera både vision och andra frågor kopplat till utveckling av verksamheter.

Vill ditt företag ha hjälp att arbeta fram er vision eller att förankra och levandegöra den internt, hör av dig till Emily Rosenqvist på emily@letitflow.se eller 070-483 2767.