Trender 2018

Gott nytt verksamhetsår! Jag inleder 2018 med fyra trender som jag förutspår att verksamhetsutvecklare kommer att möta – och driva – under året. Håller du med? Håller du inte alls med? Berätta!

Mer reflektion och öppenhet internt

På sistone har vi vältrat oss i misstag – alla värdiga ledare har med stolthet lyft fram sina misstag och lärdomar. Det har varit en uppskattad kontrast mot traditionella success stories, men till slut blir det energikrävande att fokus växlas mellan stora framgångar och stora misslyckanden, och då kommer vi välkomna mer vardaglig reflektion. Insikter och lärdomar som inte är gångbara i inspirationsföreläsningar, utan sådana som är gångbara inom ett företag, inom ett team. Det kommer synas i form av att ledningsgrupper inspireras av agila lärprocesser – att gemensamt lyfta fram och reflektera kring senaste tidens lärdomar, av att interna förbättringsprojekt systematiskt utvärderas regelbundet snarare än i slutet, och av att vi alla vågar bli lite mer personliga i våra reflektioner.

Service design

Allt kan utvecklas med hjälp av Design Thinking och Service Design-metoder. Från affärsmodeller och kritiska kundupplevelser ner till minsta administrativa stödprocess. Som ett resultat blir alla nöjdare – för det är roligare att använda genomtänkta tjänster och det är helt klart roligare att att utveckla och leverera uppskattade tjänster!

Samarbeten

Vi kommer se alltfler samarbeten mellan företag och mellan funktioner inom företag. Olika kompetenser som går samman i tillfälliga eller långsiktiga partnerskap för att utveckla en gemensam tjänst, produkt eller process. Och samarbetena lyfts fram som ett egenvärde – de är ett kvitto på innovationsförmåga, flexibilitet och generositet.

Vi slutar prata om förändringsledning.

Skojar bara. Vi pratar mer än någonsin om förändringsledning, men vi börjar också så smått prata om att det snart är dags att sluta prata så mycket om det. För pratet om ständig förändring väcker ibland mer oro än pratet om de faktiska förändringar som behöver göras. Och för att vi annars riskerar att många företags projektportföljer blir till labyrinter av förändringsledning, där så mycket tid och energi läggs på att kommunicera och hantera förändring och förändringsreaktioner, att själva målet med förändringen glöms bort på vägen.

 

Hör av dig med dina reflektioner, t ex i vår nystartade Facebook-grupp ”Fast bättre”, via Linkedin eller maila mig på emily@letitflow.se.

Emily Rosenqvist, Let It Flow